wapen

Huis te Manpad   

Historische buitenplaats te Heemstede

De geschiedenis begon in 1634

 • 1634-1640 Cornelis Heuts
  De historie van het huidige Huis te Manpad gaat terug de eerste helft van de zeventiende eeuw. Heuts bouwde toen op deze plek een buitenhuis. Het voorste gedeelte van het Huis is nog uit die periode.

 • 1666-1720 Du Pire - Lestevenon - Van Goor
  In deze periode hebben verschillende eigenaren, Hester du Pire, Daniël Lestevenon en Cornelis van Goor, genoten van het buitenverblijf: diverse lofdichten uit die periode gaan over feesten en partijen op het Huis te Manpad. Maar soms was het ook gewoon een belegging. Van Goor heeft voor vele gebiedsuitbreidingen gezorgd. Door aankoop van gronden, of uitruil met andere terreinen, ontstond 'een hofstede met zijn herenhuizinge, stallinge, koets- en wagenhuis'.

 • 1720-1729 Slicher - Rendorp
  Wigbold Slicher werd in 1720 eigenaar en heeft grote veranderingen, in tuin en huis, laten uitvoeren. Helaas heeft hij de uitvoering van al zijn plannen niet meer beleefd, hij overleed al in 1722. Weduwe Bregitta Rendorp verwezenlijkte zijn ideeën.

 • 1730-1767 Van der Meer - Elias
  Dirk van der Meer, een vermogend koopman uit Amsterdam, gaf architect Adriaan Speelman opdracht om diverse ontwerpen te maken, waarvan de kaart hiernaast een voorbeeld is. Dirk kwam te overlijden in 1738 en kon, net als zijn voorganger, zijn (levens)werk niet afmaken. Zijn vrouw, Debora Elias, ging gestaag verder en zorgde met veel liefde voor haar 'Manpad'. Op 76-jarige leeftijd verkocht zij Manpad aan David van Lennep, voor 58.000 gulden.
Hester du Pira

Hester du Pire (?)
door Bartholomeus van der Helst


Kaart Huis te Manpad ca 1730-40, Adriaan Speelman, gemeentearchief Heemstede

Kaart Speelman

 • 1767-1953 Van Lennep
  De familie van Lennep heeft het Huis te Manpad bijna 200 jaar in bezit gehad. Eén van de grootste aanpassingen werd gedaan door David van Lennep, de eerste eigenaar van de van Lennep's. Hij liet het huis aan de achterkant vergroten en de nieuwe vertrekken decoreren met behangschilderingen. Cornelis, David Jacob, Aernout, David Jacob (2), Cornelis (2) van Lennep waren de volgende eigenaren, alhoewel enkelen niet op Huis te Manpad woonden, maar het verhuurde aan familie.

 • 1953-1979 Visser
  Jan Visser kocht in 1953 de buitenplaats en begon met een grote renovatie en restauratie. In 1983 werden de koetshuizen gerestaureerd. Jan Visser overleed in 1985.

 • Sinds 1979...
  Ruim voor zijn overlijden heeft Jan Visser een stichting opgericht die eigenaar en beheerder werd van zijn Manpad. Het bestuur heeft sindsdien diverse grote projecten aangepakt: vervanging oude lindebomen op het voorplein, aankoop 'overtuin', bouw van een nieuwe werkschuur en het vervangen van de eikenlaan met jonge eikenbomen.

wapen

ondertrouwakte van Lennep/Sylvius