wapen

Huis te Manpad


'Een zekere hofstede als woninge, bouwhuis,
schuur met aankleven vandien'
Omschrijving uit de transportakte in 1634

Toen de familie Heuts op woensdag 22 februari 1634 het terrein kocht, was het grote huis er nog niet. Daar, wat nu de orangerie genoemd wordt, was sinds 1545 enige bebouwing, mogelijk een hofstede, wellicht gebruikt als herberg.

Feesten en partijen
Dankzij grondaankopen langs de Herenweg kon Cornelis Heuts een nieuw Huis te Manpad bouwen: een buitenhuis, een tweede woning. Vooral bedoeld om zakenrelaties te ontvangen en met vrienden feest te vieren. Werken deed men in Amsterdam, Haarlem of Leiden. Voor de bouw gebruikte hij materiaal van de oude bebouwing. Het Huis is nadien minstens drie keer ingrijpend verbouwd.

'Upstairs en Downstairs'
Eigenaar Slicher verfraaide het huis in 1721 zodanig dat er een scheiding kwam tussen 'upstairs' en 'downstairs'. Het personeel werkte beneden, de familie verbleef boven. Het bestaande huis werd daartoe opgevijzeld, verhoogd met ruim 3 Rijnlandse voet. De kelder kreeg stahoogte en werd souterrain met keuken als functie.


uitbreiding

© foto: Harm Botman

Niet mooi genoeg
Voor Maria Machteld van Sypesteyn, de derde vrouw van David van Lennep, was het huis "hoe fraai ook, harer nog niet waardig". Ze, zelf kunstenares, vond het niet aantrekkelijk. Dus werd het verbouwd. Aan de achterzijde werd het met een derde vergroot.
Het behangsel in de ruime middenzaal in dat nieuwe gedeelte werd door Jurriaan Andriessen (1742-1819) met fraaie Arcadische landschappen beschilderd. Onderaan deze pagina enkele details van de behangselschildering: alsof je door een venster naar buiten kijkt.

Het huis sinds 1953
Onder leiding van Monumentenzorg renoveerde en restaureerde Jan Visser het Huis te Manpad in 1953. De witte pleisterlaag aan de voorgevel werd verwijderd, het voorbordes weggehaald waardoor de kelderramen weer zichtbaar werden. De grote keuken in het souterrain werd vervangen door een kleinere, praktische keuken op de 'bel-etage'. Een renovatie zonder de historie te verloochenen en die de rijkdom van deze buitenplaats ten goede kwam. Jan Visser was verknocht aan Manpad.

J. Andriessen

J. Andriessen

J. Andriessen